Hỗ trợ kỹ thuật
Lắp đặt máy phát điện

Chúng tôi luôn có giải pháp cho tất cà các tình huống vận chuyển máy, di chuyển đưa máy vào vị trí, lắp đặt ống khói, lắp đặt hướng gió nóng, lắp đặt dây cáp điện, lắp đặt ATS, lắp đặt tủ hòa đồng bộ.

Tùy theo vị trí lắp máy và công suất máy mà chúng ta có cách lắp đặt ống khói, thông gió khác nhau. Sau đây là tài liệu hướng dẫn một vài tình huống tiêu biểu và tiêu chuẩn về nền máy, ống khói… 

0903.760.787